Kamienica Zygmunta Dejczmana

Turystyka Kamienica Zygmunta Dejczmana to jeszcze jeden z najbardziej znanych w naszym kraju przykładów architektury secesyjnej. Zlokalizowana jest ona w Łodzi, a mówić precyzyjniej – przy ulicy Kościuszki. Kamienica ta określana jest również bardzo często mianem kamienicy Heimanów. Jest to obiekt składający się z czterech kondygnacji. Obecnie znajduje zastosowanie pod cele mieszkaniowe – z tym, że mieszkania te są bardzo drogie, ich standard jest bowiem podwyższony. Prace przy budowie tej kamienicy składały się z dwóch etapów. Etap pierwszy rozpoczął się na początku dwudziestego stulecia, drugi natomiast – jedenaście lat później. Przy tym pierwszym autorem projektu był Gustaw Landau-Gutenteger, bardzo znany architekt tamtych czasów. Na podstawie tego projektu wykonana została tylko część budynku. W kształcie, w jakim znany jest obecnie powstał przy okazji drugiego etapu. Na przestrzeni kolejnych lata kamienica niejednokrotnie zmieniała właścicieli. Podczas drugiej wojny światowej została zniszczona.

Kościół Ewangelicki ojców Franciszkanów, którego historia sięga końca XIII wieku.Nowosądecki kościół ewangelicki powstał dzięki Wacławowi II. Budynek pełnił także funkcję wzmacniającą mury obronne miasta. Jednak w niedługim czasie kościół został zniszczony, a w XIV wieku na jego miejsce powstał już kolejny. Ta świątynia wybudowana została w stylu gotyckim tuż obok klasztoru. Natomiast sam budynek klasztorny zbudowany był na planie czworokąta i zdobiły go wieże. Swoje miejsce znaleźć tutaj mogło tylko dziesięciu zakonników. Jednak mimo wszystko przebywało tutaj dużo więcej zakonników. W tym miejscu także powstały również kaplice. W XVII wieku powstała kaplica pw. św. Bernardyna, której inicjatorem by Jan Dobek Lowczowski za to, że udało mu się szczęśliwie powrócić z bitwy rozgrywanej pod Chocimiem. Kolejna kaplica powstała kilka lat później dzięki Szymonowi Wolskiemu. Kaplica nosi imię św. Katarzyny. Natomiast w drugiej połowie XVII wieku istniejąca już kaplica pw. Przemienienia Pańskiego została rozbudowana. Kaplica swoim wyglądem nawiązuje to stylu barokowego i niemal niezmienioną można ją podziwiać również dzisiaj.

Święta Lipka - Kościół Jezuitów W miejscowości Święta Lipka znajduje się Kościół Jezuitów wzniesiony w latach 1688 - 1869, według projektu Tyrolczyka, wileńskiego architekta. Jeszcze w czasach krzyżackich w Świętej Lipce zbudowano niewielka kaplice, do której przybywali wierni pragnący oddać cześć cudownej rzeźbie Maryi. Po luteranizacji Prus, ośrodek kultu zginął. Dopiero za czasów Zygmunta Wazy wykupiono dawne sanktuarium i odbudowano kościół. Placówkę tę objęli Jezuici. Budowlę wielkiego założenia, znakomicie wkomponowanego w krajobraz mazurski, rozpoczęto od wmurowania kamienia węgielnego przez kardynała Michała Radziejowskiego. Wzniesiono wówczas dwuwieżową świątynię utrzymaną w stylu habsburskich kościołów zakonu. W wieku XVIII powstały krużganki z kaplicami, otaczające wielki dziedziniec odpustowy oraz kuta brama autorstwa Jana Schwartza. W wielkiej wnęce pośrodku fasady umieszczono cudowną figurę Matki Boskiej na drzewie lipowym. Maciej Jan Majer zaś wykonał ogromną i przepiękną polichromię wewnątrz kościoła.