Turystyka na wsi

Turystyka Turystyka na terenach wiejskich jako element rozwoju byłych PGRów. Na terenach wiejskich gdzie po upadku PRLu upadły Państwowe Gospodarstwa Rolne ludzie z roku na rok stawali się bardziej zubożali, dopiero po wejsciu do UE (Unii Europejskiej)zaczęto korzystać z szerokiego wachlarza funduszy na rozwój turystki. Zaczęły powstawać gospodarstwa agroturystyczne jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Ma to wymierne skutki dla rozwoju zarówno gmin jak i wiejskich gospodarstw. Zapotrzebowanie na taki rodzaj wypoczynku z każdym rokiem wzrasta i dochody tego rodzaju gospodarstw wzrastają.W ten sposób koniunktura gospodarcza wzrasta. Gospodarstwa są teraz szczególnie ważne dla rozwoju turystyki, wieliu przeciez na wakacjach kocha odpoczynek, a to jest jendo z lepszych miejsc do tego typu rzeczy. Rozwój turystyki w naszym kraju w ostatnich latach jest naprawdę znaczący i widać to na każdym kroku. Również zagospodarowanie terenów byłych PGR jest obecnie coraz lepsze i nabiera znaczenia w Polsce jako kraju z rozwiniętą turystyką. Na pewno w ostatnim czasie nie mamy się już czego wstydzić.

Sposób na nudę Odkrywać świat chciał chociaż raz w życiu każdy z nas. Gdy sami do czegoś dochodzimy jest o wiele piękniej, niż gdy każą nam się o tym uczyć. Często nauka w szkołach jest mało użyteczna, dzieciom każe uczyć się bezcelowo mapy, współrzędnych, depresji, wartości względnych i bezwzględnych. Nikt tego nie rozumie i nie chce zrozumieć, dopóki nie pojedzie gdzieś w świat i nie będzie mu to potrzebne. Turystyka daje człowiekowi wiele możliwości, jedną z nich jest poznanie świata. Gdy stoimy nad Wielkim Kanionem, od razu chce nam się dowiedzieć o klimacie, glebie, uprawie, historii, to właśnie powoduje turystyka – na nowo odżywają w nas uczucia do geografii, to pozytywne oczywiście. Wspaniale jest się móc uczyć przez poznawanie wręcz, bezpośrednio. Turystyka tego właśnie ma dostarcza. Oczywiście, sceptycy powiedzą, ze nie trzeba wychodzić z domu, by zobaczyć coś ciekawego, w końcu tyle wokół nas się dzieje, że i tak nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkiego. Turystyka to sposób na nudę, na zmęczenie, na cywilizacje