Teatr Narodowy w Krakowie

Turystyka Kraków to jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych nie tylko w naszym kraju, ale i całej Europie. Znajduje się tutaj mnóstwo instytucji placówek o charakterze kulturalnym. Jedną z nich jest Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej. Szukać go należy na Starym Mieście przy ulicy Jagiellońskiej. Budynek tego teatru to jeden z najlepszych przykładów architektury secesyjnej w naszym kraju – od czterdziestu czterech lat znajduje się on w krajowym rejestrze zabytków. Siedziba teatru w tym obiekcie mieści się począwszy od schyłku osiemnastego stulecia, chociaż działalność teatralna prowadzona była już kilkanaście lat wcześniej. Wówczas przedstawienia organizowano w Pałacu Spiskim znajdującym się przy krakowskim Rynku Głównym. Działalność ta zataczała jednak coraz to bardziej szerokie kręgi i w końcu zaszła potrzeba zmiany budynku. Teatr ten słynie z bardzo wielu rzeczy, to w nim swą aktorską karierę zaczynała Helena Modrzejewska. Dla każdego polskiego aktora to zaszczyt tutaj występować.

Kościół i klasztor pochodzą z początków XV wieku, są więc dla miasta cennym zabytkiem.Klasztor i kościół pw. św. Ducha powstały z myślą o opactwie ojcu Jezuitów, które miało tam swoją siedzibę. Budynki pochodzą z początków XV wieku. Jednak do dnia dzisiejszego z tamtego okresu pochodzi tylko prezbiterium, sklepienie oraz kaplica św. Anny, w której niezwykle cennym zabytkiem jest obraz właśnie patronki tego miejsca. Kościół jest niewielki, gdyż posiada tylko jedną nawę. Wybudowany został w stylu gotyckim. Jednak na początku XVII wieku częściowo został spalony. Później został odbudowany ale już w nieco zmienionym kształcie. Nowe sklepienie zyskało wygląd renesansowy, natomiast boczny krużganek został zamieniony na boczną nawę, która najpierw pełniła rolę zakrystii, a potem przekształcona została właśnie w kaplicę.

Natomiast zakrystia powstała w dobudowanym nowym budynku. W drugiej połowie XVIII wieku kościół wzbogacono również o wieżę zegarową. Do kościoła prowadzą nas bramy w stylu barkowym. Natomiast na dziedzińcu znajduje się figurka Matki Boskiej, która również jest cennym XIX-wiecznym zabytkiem. Tarnów - Katedra Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny Katedra Tarnowska wybudowana została około 1400 roku, z fundacji rodu Tarnowskich. Gotycka świątynia otrzymała kształt bazyliki, obecnie trójnawowej, a nawy boczne uformowano z pierwotnych kaplic. Od zachodu dobudowano wysoką wieżę. Przetrwała piękna, późnogotycka kamieniarka. Kolegiata stała się mauzoleum rodu Tarnowskich i ich sukcesorów. Już w 1520 roku ustawiono monument Barbary Tarnowskiej, łączący w sobie cechy późnego gotyku i wczesnego renesansu. Za autora tej pięknej rzeźby uważany jest Berrecci. Kolejny renesansowy pomnik wzniesiono ku czci trzech członków rodu, noszących imię Jan. Wreszcie w 1560 roku w prezbiterium wystawiono ogromny monument kasztelana krakowskiego i hetmana Jana Amora. W roku 1567 familia całkowicie wygasła. Dobra Tarnowskich przeszły zaś w ręce książąt Ostrogskich. W 1789 roku kolegiata tarnowska stała się katedrą nowej diecezji, wykrojonej z południowej części biskupstwa krakowskiego. W latach 1889 - 1891 dokonano ogromnej przebudowy w stylu neogotyckim.