Pałac Sztuki

Turystyka Pałac Sztuki to obiekt znajdujący się w Krakowie, a mówiąc precyzyjniej – szukać go należy przy Placu Szczepańskim. To kolejny z przykładów architektury secesyjnej w naszym kraju. Na dzień dzisiejszy swoją siedzibę w tym budynku posiada krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Obiekt ten powstał na przełomie stuleci dziewiętnastego oraz dwudziestego. Jego budowa zajęła łącznie trzy lata. Odpowiedni projekt sporządził Franciszek Mączyński – jeden z najbardziej znanych architektów oraz konserwatorów zabytków. Na szczególna uwagę, jeżeli chodzi o elementy architektoniczne tego budynku, zasługuje fryz – jest on niesamowicie dekoracyjny, a warto przy tej okazji wspomnieć, iż nad jego projektem pracowało wielu znanych polskich artystów, jak dla przykładu Jacek Malczewski. Podziwiać można tu także popiersia takich znakomitości jak Jan Matejko oraz Stanisław Wyspiański. W budynku z inicjatywy wspomnianego towarzystwa organizowane są wystawy prezentujące polską i zagraniczną sztukę nowoczesną.

Drewniana świątynia, której historia sięga XV wieku.Parafia istniała prawdopodobnie jeszcze na początku XVI wieku, jednak po kilku latach został zlikwidowana. Pierwszy kościół prawdopodobnie powstał tutaj jeszcze w drugiej połowie XV wieku. Jak mówi historia prawdopodobnie jego fundatorem był sam Władysław Jagiełło. Niestety świątynia została zniszczona, a w jej miejsce pod koniec XVI wieku powstała nowa. Kościół wybudowany został z modrzewia, a jego sklepienie pokryte jest blachą. Kościół jest bardzo niewielki i posiada tylko jedną nawę. Prezbiterium ma prostokątny kształt. Zakrystia mieszcząca się tuż obok jest bardzo niewielkie. Kościółek na początku XX wieku przeszedł gruntowny remont, co pozwoliło mu pozostać do dzisiaj w znakomitej formie. Wtedy to dobudowano przed wejściem przedsionek, nad którym powstał również chór. Poza tym świątynia została ozdobiona wieżyczką. Natomiast polichromia zdobiąca wnętrze pochodzi z początków XVII wieku. Głównym motywem są popiersia świętych oraz król Władysław Jagiełło. Natomiast ołtarz główny pochodzi również z tego samego czasu, ozdobiony jest rzeźbami. Obok kościółka znajduje się cmentarz wojenny oraz cmentarz cywilny.

Kościół Pocysterski - Trzebnica Kościół Pocysterski w Trzebnicy wybudowany został w latach 1203 - 1240 z fundacji księżnej Gertrudy. Klasztor Cysterek w Trzebnicy był najstarszym domem zakonnym w Polsce. W 1201 roku, książe śląski Bolesław I Wysoki osadził tu zakon benedyktynek, który po kilkunastu latach został przekazany w ręce cysterek. Romański kościół otrzymał kształt trójnawowej bazyliki, a po obu jego stronach zbudowano kaplice. W latach 1268 - 1270 kaplicę południową zastąpiła nowa, poświęcona świętej Jadwidze, fundatorce, wyniesionej na ołtarz. Kaplica stanowi, więc jeden z najstarszych przykładów gotyku na ziemiach polskich. Krypty tutejsze przyjęły na wieczny spoczynek wielu członków dynastii Piastowskiej. W pierwszej połowie XVIII wieku wnętrze kościoła przyozdobione zostało zespołem rokokowych ołtarzy, rzeźb i obrazów. Ciekawym elementem wyposażenia prezbiterium jest symboliczny, wspólny grobowiec Henryka Brodatego i mistrza zakonu krzyżackiego. Brodatego kaplicy świętej Jadwigi znajduje się pomnik poświęcony patronce, cały wykonany z alabastru.