Brama

Turystyka Brama Michalska to jeden z zabytkowych obiektów architektonicznych, jakie podziwiać można w chwili obecnej w Bratysławie. Warto przy tej okazji nadmienić, iż jest to jedyna miejska brama, jaka w tym mieście zachowała się do dnia dzisiejszego. Aktualnie odznacza się ona białym kolorem. Jej wieża liczy sobie na wysokość pięćdziesiąt jeden metrów. Jej Chełm charakteryzuje się cebulastym kształtem, natomiast na jej szczycie umieszczona jest rzeźba przedstawiająca Michała Archanioła – rzeźba ta pochodzi z osiemnastego stulecia. Brama powstał mniej więcej u schyłku trzynastego stulecia. Nie mniej jednak pierwsze pisemne, historyczne informacje na jej temat pochodzą z pierwszej ćwierci wieku piętnastego. Wspominana już powyżej wieża została natomiast wzniesiona wraz z początkiem stulecia szesnastego. Jej zwieńczenie odznaczające się barkowym charakterem powstało jednak dopiero w latach pięćdziesiątych stulecia osiemnastego. W chwili obecnej swoją siedzibę ma tutaj muzeum fortyfikacji ze średniowiecza.

Raporty z działalności biura podróży powinny składać co roku Do końca tego roku Polska musi dostosować się do przepisów unijnych w kwestii regulującej działalność biur podróży. Przepisy dotyczące tej sfery działalności zawarte są w dyrektywie 90/134 i dotyczą zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Najważniejsze w tych przepisach jest to, że klient musi mieć zagwarantowane pełne zabezpieczenie na wypadek upadku biura podróży. Jak do tej pory branża turystyczna była jedną z tych, w których możliwe było funkcjonowanie firmy przez lata z ujemnym kapitałem własnym i nie wymagano sprawozdań finansowych ani płacenia podatków. Za rok 2008 brakuje wyników z wielu znanych biur podróży, pozostałe zapewniają, że wkrótce takowe przedstawią. Jednak takie zapewnienia pojawiają się co roku i z powodu braku narzędzi do egzekwowania ich, biura nadal zwlekają z przedstawieniem swoich wyników i kondycji finansowej. Nie robią tego duże firmy, więc tym bardziej dlaczego miałyby to robić te mniejsze. Głośno ostatnio było o biurze Kopernik, które takiego sprawozdania nie przedstawiło jeszcze nigdy.

Ujemny kapitał własny biur podróży Wiele biur podróży ma spore kłopoty z płynnością finansową. Bardzo duża liczba przedsiębiorstw od lat wykazuje ujemny kapitał własny. W końcu roku 2007 taki przypadek dotknął między innymi Exim Tours oraz Oasis Tours. Obie firmy tłumaczą się tym, że zainwestowały sporo pieniędzy w rozwój oraz przejęcia mniejszych przedsiębiorstw, jednak nie zmienia to faktu, że taka sytuacja nie wpływa korzystnie na stan aktywów firmy i w każdej chwili grozi ogromnymi kłopotami, które w rezultacie dotkną klientów takich biur. Jeśli przedsiębiorstwo rozpoczęło bieżący rok, posiadając ujemny kapitał, to trudno się spodziewać, żeby udało się jej odrobić go w obecnym, bardzo trudnym sezonie. Przychody spadają z powodu kryzysu gospodarczego, więc nie będzie z czego pokrywać strat. Według ekspertów w tym roku liczba turystów wyjeżdżających z Polski spadnie z 1,65 mln do 1,5 mln. Oznacza to wielomilionowe straty dla biur podróży. Szczególnie dotkliwe będzie to dla tych mniejszych, które działają na granicy opłacalności.